Lựa chọn xe máy cub hay xe chạy điện ?

Xe chạy điện hay xe máy cub đều là những loại xe phù hợp cho học sinh cấp 3. Cả hai đều có những ưu và nhước điểm khác nhau. Nhìn chung thì xe điện tiết kiệm hơn đi xe máy nhưng xe điện chỉ có tuổi thọ khoảng 5 năm. Như vậy, nếu cộng […]