TAYA MOTOR – tri ân phái đẹp khi mua xe cub

“Vì phụ nữ là một nửa thế giới Cùng Taya Motor nói lời tri ân” “Phụ nữ là một nửa thế giới”, là phái đẹp, là hạnh phúc, là nguồn lửa yêu thương của mỗi gia đình. Không chỉ trong mỗi dịp 20/10, mà 365 ngày mỗi năm, thông điệp ấy luôn được cả xã hội […]