Sợ đi xe máy ! Hãy chọn xe cub để tập đi

Bạn có sợ đi xe máy không ? “Nhìn lũ bạn đi xe máy mà mình lại ko đi được đau khổ lắm các anh chị à. Nhà có xe mà em giờ ngại ko dám mang ra tập đi nữa. Em đi thì đi rất tốt đi đường thẳng thì đi ngon nhưng cứ […]